Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Regio Gooi en Vechtstreek3 medewerkers Veilig Thuis (m/v)

3 medewerkers Veilig Thuis (m/v)

3 medewerkers Veilig Thuis (m/v)

Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek is op zoek naar


3 medewerkers Veilig Thuis (m/v)

voor 32 tot 36 uur per week


Werkdagen in overleg vast te stellen (in ieder geval maandag en/of vrijdag) en ca. 7 bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdiensten per maand.


Wat ga je doen?

 1. Je voert gesprekken met betrokkenen over gemelde zorgen.
 2. Je voert veiligheidstaxaties uit en herstelt waar nodig direct de veiligheid
 3. Je adviseert betrokkenen en gemeenten over passende risicogestuurde en herstelgerichte zorg
 4. Je stelt veiligheidsvoorwaarden op en maakt veiligheidsplannen
 5. Je doet onderzoek bij vermoedens van huiselijk geweld, ouderenmishandeling en kindermishandeling
 6. Je voert bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdiensten uit in het kader van de 24/7 crisisdienstfunctie van VT
 7. Je dient, indien nodig, via de Jeugdbeschermingstafel (Veilig Verder) een verzoek tot onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming in

Voor het beoordelen van en handelen in crisissituaties zijn een aantal specifieke competenties noodzakelijk.

Deze betreffen:

 1. Positioneren en engageren
 2. Empathisch confronteren
 3. Meerzijdig betrokken zijn
 4. Op basis van beperkte informatie en tijd een veiligheidstaxatie uitvoeren en actief overleggen bij kernbeslissingen


Wat neem je mee en wat zijn jouw kwaliteiten?

 1. Afgeronde relevante opleiding maatschappelijk werk, SPH of pedagogiek
 2. Ervaring m.b.t. huiselijk geweld en kindermishandeling
 3. Ervaring met het handelen in acuut onveilige situaties
 4. Goede communicatieve en rapportagevaardigheden
 5. Analytisch denkvermogen
 6. Stressbestendigheid
 7. Grote mate van zelfstandigheid, maar toch een teamplayer
 8. Registratie SKJ
 9. In het bezit van een auto en geldig rijbewijs


Wat bieden wij en wat maakt deze baan interessant?

De aard van het dienstverband wordt bepaald voor de duur van in eerste instantie 1 jaar (tijdelijke wijziging werkzaamheden of een tijdelijke aanstelling bij de Regio) met mogelijkheid tot verlenging, afhankelijk van structurele financiering. Voor kandidaten vanuit de gemeenten staan wij open voor detachering vanuit je huidige werkgever. Je wordt verantwoordelijk voor de werkzaamheden die horen bij de functie van medewerker Veilig Thuis. Hierbij hoort de HR21 functiebeschrijving van medewerker Beleidsuitvoering I.

Bij deZe functie hoort, afhankelijk van opleiding, kennis en ervaring, een salaris van minimaal € 2.591,00 bruto (minimum van aanloopschaal 9) en maximaal € 4.225,00 bruto (maximum van functieschaal 10) per maand op basis van 36 uur per week (salaristabel 1 januari 2018). Daarnaast vindt extra uitbetaling plaats bij het vervullen van bereikbaarheid- en beschikbaarheidsdiensten.

Bij vragen kun je contact opnemen met Nina Hille Ris Lambers, manager Veilig Thuis, 06-52578103.Schriftelijk reageren kan tot en met 8 september 2019 uitsluitend via de sollicitatiebutton op de website www.werkenvoorgooivechteem.nl.

Sollicitiatiegesprekken vinden plaats op maandag 16 september 2019.


Wie en wat zijn wij en waar kom je terecht?

De Regio is het samenwerkingsverband van de zeven gemeenten in Gooi en Vechtstreek.

Voor meer informatie bezoek onze websites www.veiligthuisgv.nl, www.regiogv.nl en www.werkenvoorgooivechteem.nl.

Veilig Thuis is er voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling; kinderen, volwassenen, ouderen, slachtoffers, plegers, familie, buren en andere omstanders. De betrokkenheid van Veilig Thuis is primair gericht op het herstellen van veiligheid. Bij voldoende (directe) veiligheid adviseert en/of draagt Veilig Thuis over aan passende risicogestuurde en herstelgerichte zorg om de veiligheid duurzaam te helpen realiseren en borgen.

Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan professionals. Veilig Thuis kan betrokkenen motiveren en toe leiden naar hulp in een vrijwillig kader en daar waar dit niet lukt een onderzoek starten naar de vermoedelijke mishandelingssituatie.

Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek voert 24/7 de bereikbaarheidsdienst (telefonisch) en crisisdienst (uitrukken) huiselijk geweld en jeugd uit.


Geen acquisitie

Foto's van de organisatie

Over de Regio Gooi en Vechtstreek

De regionale organisatie Regio Gooi en Vechtstreek is een maatschappelijk bedrijf. We zorgen er samen met de zeven aangesloten gemeenten in onze regio voor dat de samenleving kan functioneren en leveren een bijdrage aan de gezondheid, het welzijn en de vitaliteit van de mensen in onze streek. Wij voeren in opdracht van de zeven gemeentebesturen gemeentelijke taken uit en van ons wordt verwacht dat we meer kwaliteit, kostenbesparing en efficiency kunnen bieden dan de gemeenten dat afzonderlijk zouden kunnen. Onze ambitie is om dat waar te maken en ook te laten zien. Door zijn schaal is onze organisatie robuuster en beter uitgerust voor toekomstige uitdagingen. Zo kunnen we een bijdrage leveren aan de bestuurskracht van onze gemeenten, flexibel en innovatief zijn en de dienstverlening aan ondernemers en burgers optimaliseren.

meer over Regio Gooi en Vechtstreek

Adres

Burgemeester de Bordesstraat 80
1404 GZ Bussum

035 69 26 444