Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente HuizenMonumentendeskundige van de welstandscommissie

Monumentendeskundige van de welstandscommissie

Monumentendeskundige van de welstandscommissie

Huizen is een gemeente met een grote diversiteit in bebouwing: het oude dorp met beschermde dorpsgezichten, voor- en naoorlogse woningbouw, villawijken en bebouwing gesitueerd aan havens en de randen van het Gooimeer. In het oude dorp en de villawijken staan 40 rijksmonumenten, 167 gemeentelijke monumenten en diverse karakteristieke panden. Huizen heeft rond de 42.000 inwoners. Momenteel wordt de welstandsnota herzien.

Per 1 januari 2019 ontstaat de vacature:

Monumentendeskundige van de welstandscommissie

Wat ga je doen

Het gemeentebestuur wint adviezen in bij de welstandscommissie, tevens erfgoedcommissie, over aanvragen die monumenten betreffen, bouwplannen in de beschermde dorpsgezichten. Ook worden adviezen ingewonnen over ruimtelijke en welstandsaspecten van ingediende bouwplannen en binnenstedelijke planontwikkelingen.

De commissie bestaat uit vier personen: drie architectleden en een burgerlid. Van de drie architectleden is er ten minste één gespecialiseerd in de monumentenzorg en één is voorzitter. De commissie wordt ondersteund door de ambtelijk secretaris.

De commissie vergadert om de drie weken, op donderdagmiddag. Een vergadering duurt gemiddeld drie uren.

Wat breng je daarvoor mee

Je bent als architect geregistreerd in het Architectenregister en werkzaam als restauratie-architect, beschikt over kennis van de geschiedenis van de bouwkunst, de ontwikkelingen in de architectuurhistorie, de bouwtechniek en de hedendaagse architectuur. Je hebt goede kennis van historische detaillering en gevoel voor de karakteristiek en de ontwikkelingsgeschiedenis van de gemeente Huizen. Je beschikt over analytisch vermogen om de plannen en hun effecten op het monument of de omgeving snel te kunnen doorzien en je beschikt over kwaliteiten om je oordeel begrijpelijk, tactvol en overtuigend te vertolken.

Wat bieden wij jou

Je ontvangt een vergoeding van € 96,00 bruto per uur vergadertijd en een reiskostenvergoeding van € 0,28 per km. Enige inleestijd is in eigen tijd, overeengekomen werkzaamheden buiten de vergaderuren en noodzakelijke werkbezoeken worden vergoed.

De benoeming geschiedt door burgemeester en wethouders van Huizen voor een periode van drie jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming voor nog eens drie jaar.

Wil je meer informatie

Nadere informatie over Huizen en de welstandsnota 2012 kun je vinden op de website van de gemeente www.huizen.nl. Specifieke informatie over de welstandscommissie kun je krijgen bij de secretaris van de commissie, Henk Jongsma, tel. 035 – 52 81505.


Wil je reageren

Heb je belangstelling en wil je reageren? Dat kan tot 24 oktober 2018, uitsluitend via de sollicitatiebutton.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

building

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Henk Jongsma van Gemeente Huizen ( 035-5281671)

Foto's van de organisatie

Over de Gemeente Huizen

De gemeente Huizen is op zoek naar fris talent dat onze ambities deelt. Als je wil doorgroeien, het beste uit jezelf wilt halen en in een enthousiast team wilt werken aan de ontwikkeling van de gemeente Huizen, ontdek dan welke mogelijkheden wij jou kunnen bieden. Onze organisatie is daadkrachtig en dienstverlenend. Wij werken met 300 medewerkers binnen zes afdelingen: afdeling Bestuur, burgerzaken en ondersteuning, afdeling Maatschappelijke ondersteuning, afdeling Maatschappelijk beleid, afdeling Omgeving, afdeling Openbare werken en afdeling Financiën en het stafteam Personeel en organisatie. Medewerkers die willen en kunnen, krijgen de kans om zich te ontwikkelen en om te groeien. Realisatiekracht, betrokkenheid en durf zijn eigenschappen waar wij trots op zijn.

meer over Gemeente Huizen

Adres

Graaf Wichman 10
1276 KB Huizen

035 5281911