Privacy Statement

De deelnemende organisaties van Werken voor Gooi Vecht en Eem respecteren de privacy van alle gebruikers van deze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. We waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om jouw persoonlijke informatie te beschermen. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de toepassing waarvoor je ze aan ons toevertrouwd.

Verwerking van persoonsgegevens

De deelnemende organisaties van Werken voor Gooi Vecht en Eem dragen er zorg voor dat uw gegevens veilig opgeslagen worden en blijven. Je identiteit wordt vastgesteld aan de hand van de door jou verstrekte persoonsgegevens op Werkenvoorgooivechteneem.nl. Deze persoonlijke gegevens worden als vertrouwelijke informatie behandeld. Registreren is bedoeld om te reageren op vacatures en/of jobalerts te ontvangen. Je hebt het recht om op ieder gewenst moment je gegevens aan te passen of volledig te verwijderen.

Veiligheid

De deelnemende organisaties van Werken voor Gooi Vecht en Eem hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om e persoonsgegevens te beveiligen tegen onverhoeds verlies en onbevoegde toegang, gebruik, wijziging of openbaarmaking. Echter wij kunnen niet garanderen dat onbevoegde derden er nooit in zullen slagen om deze maatregelen te omzeilen, waardoor je persoonsgegevens voor oneigenlijke doelen gebruikt kunnen worden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik dat gemaakt wordt van de ‘Curricula Vitae’ door onbevoegde derden die op ongeoorloofde wijze toegang hebben gekregen in onze doorzoekbare database.

Aanpassen privacy statement

De deelnemende organisaties van Werken voor Gooi Vecht en Eem behouden zich het recht voor deze privacy statement aan te passen. De wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 1 januari 2017.

Contact

De Regio Gooi en Vechtstreek treedt op als opdrachtgever in naam van de deelnemende organisaties. Jobsrepublic BV is leverancier van het platform en bewerker in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Je gegevens worden opgeslagen in een database op servers die zich in Ierland bevinden in het datacenter van Amazon Web Services. De besloten vennootschap Jobsrepublic houdt kantoor aan de Nachtwachtlaan 20, 1058 EA te Amsterdam. Web: www.jobsrepublic.nl

Indien je op enig moment vragen of zorgen hebt over deze Privacyverklaring of meent dat wij ons niet aan deze Privacyverklaring gehouden hebben, aarzel dan niet ons te e-mailen naar info@werkenvoorgooivechteem.nl of contact op te nemen met de Regio Gooi en Vechtstreek. Wij zullen ons in redelijkheid inspannen om uw vraag snel te beantwoorden of uw probleem op te lossen.

Werken voor Gooi Vecht en Eem
Regio Gooi en Vechtstreek
Postbus 251
1400 AG Bussum

info@werkenvoorgooivechteem.nl